Om Häggenäs

Häggenäs är ett familjärt boende för äldre personer med demenshandikapp, psykisk funktionsnedsättning och/eller medicinska besvär som ligger i en naturskön miljö mitt i Skåne. Omvårdnaden utgår från ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi tar till vara individernas styrkor och positiva förmågor. Vi erbjuder aktiviteter veckans alla dagar, behandlingar i vårt spa ”Paradiset” och fantastiska måltider i vår restaurang.

Våra målgrupper

Äldre personer som inte klarar av sin vardagliga situation i det egna hemmet är välkomna till Häggenäs. Boendet är för det mesta permanent, men vi erbjuder också vistelse för en kortare tid. Vi har tre målgrupper inom vilka personalen är välutbildad och har en lång erfarenhet av omvårdnad.

  • Äldre med demenshandikapp
  • Äldre med medicinska/somatiska besvär
  • Äldre med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten startade redan på 1950-talet och har med åren genomgått stora förändringar för att idag vara ett toppmodernt och handikappsanpassat boende. Omvårdnaden av våra boende är öppen, aktiv och individuellt anpassad. Eget boende med rymliga lägenheter, stora hygienutrymmen och gemensamma lokaler för samkväm och aktiviteter står till ert förfogande.

Medicinsk- & Psykiatrisk vård

För att ge en trygg och innehållsrik omvårdnad/vård har vi välutbildad personal med hög kompetens och lång erfarenhet. Häggenäs har ett gott samarbete med Brahe Hälsan i Löberöd, läkare Monica Larsson. Det är en stor tillgång med egen läkare vid akuta sjukdomsfall, ordinationer vid medicinsk behandling eller vid utredningsfall. För våra boende med psykiska funktionsnedsättningar erbjuder vi kontakt med överläkare i psykiatri, Marie Pettersson Galbe, som kommer på besök regelbundet varannan vecka och har telefonjour vid akuta behov.

Anhöriga

För oss på Häggenäs är det viktigt med ett gott samarbete med anhöriga. Varje boende har en ansvarig sjuksköterska samt en kontaktperson som inbjuder till ett ankomstsamtal under de 3 första veckorna på Häggenäs. För att kunna ge bästa omvårdnad vill vi då gärna ha en levnadsberättelse från boende eller anhörig samt göra upp en genomförandeplan där det framgår vilka behov och intressen den boende har. Två gånger per år anordnas anhörigträffar med information och framtidsplaner om verksamheten.

Anhöriga är alltid välkomna att besöka oss vilken tidpunkt de önskar. Vi står gärna till tjänst och hämtar anhöriga vid tågstationen i Höör eller busstationen i Hörby om ni har svårigheter att ta er hit på egen hand. Det finns möjlighet till övernattning om reseavståndet är långt.

Värdegrund & kvalitetsmål

Trygghet

Boende ska känna sig trygga med de insatser som ges av personalen, som ska vara pålitligt, arbeta efter sekretesslagen samt uföra sitt arbete på ett kompetent och säkert sätt.

Inflytande och självbestämmande

Boende ska bestämma över sitt dagliga liv efter egna behov och intressen.

Individuell vård

Vårdplanering utformas tillsammans med den boende, anhöriga, kontaktperson, sjuksköterska samt läkare. Boendes behov och förutsättningar ska styra omvårdnaden och utbudet av aktiviteter.

Personaltillgänglighet

Det ska alltid finnas tillräckligt med personal för att tillgodose boendes behov även vid akuta insatser. Personalen ska vara tillgänglig hela dygnet.

Kontinuitet

Vården ska bedrivas med god person- och omvårdnadskontinuitet. Vårdplanering och kontaktmannaskap är ett bra hjälpmedel.

Personalens kompetens och bemötande

Personalen ska vara vänlig, hjälpsam, förstående och visa tålamod gentemot de boende. Arbetssättet ska utföras på ett kompetent och förtroendeingivande sätt med respekt för individen. Föreståndaren ska se till att all personal har erfarenhet av och behärskar de arbetsuppgifter den blir uppmanad att utföra. 

Aktiviteter och gemenskap

Aktiviteter ges efter boendes önskemål och behov. Mental och fysisk stimulering motverkar isolering och leder till ett mer aktivt och socialt liv.

Information och kommunikation

Boende ska informeras om vårdens innehåll och målsättning. Läkare och sjuksköterska ska informera boende och anhöriga om allmäntillstånd, förändringar, behandlingar och ev. utredningar. Kontaktperson ska finnas för varje boende.